مقالات آموزشی CTL

آموزش خصوصی CLT

در این روش آموزشی،تمرکز اصلی کلاس مبتنی بر تقویت مکالمه و صحبت کردن میباشد،همچنین در کنار این هدف،تمامی مهارتهای دیگر زبان شامل تقویت دایره لغات(vocabulary)،تقویت شنیداری(listening)،تقویت گرامر و درک مطلب هم توسط استاد آموزش داده میشود،ولیکن تمرکز و هدف اصلی کلاس برپایه تقویت مکالمه و صحبت کردن میباشد. در کلاس…