در این روش آموزشی،تمرکز اصلی کلاس مبتنی بر تقویت مکالمه و صحبت کردن میباشد،همچنین در کنار این هدف،تمامی مهارتهای دیگر زبان شامل تقویت دایره لغات(vocabulary)،تقویت شنیداری(listening)،تقویت گرامر و درک مطلب هم توسط استاد آموزش داده میشود،ولیکن تمرکز و هدف اصلی کلاس برپایه تقویت مکالمه و صحبت کردن میباشد.

جلسات کلاس ها از 30 الی 90 جلسه با توجه به نمره ای که زبان آموز نیاز دارد و همچنین سطح زبانی خود دانشجو متغیر میباشد. در واقع بعد از تعیین سطحی که استاد در جلسه اول میگیرد و همچنین نمره ای که زبان آموز احتیاج دارد،تعداد دقیق جلسات از طرف استاد مشخص میگردد.

برخی از دستاورد های من

دانش آموزان بین المللی
کلاس های به اتمام رسیده
دانشجویان درحال تحصیل
برخی از دانشجویان من

کتاب های آموزشی